Choroba Alzheimera Katowice

Procent chorych na populację

Na chorobę Alzheimera zapadają głównie osoby starsze, jednak zdarza się ona również u młodszych osób.
Głównymi objawami są zaniki pamięci krótko i długo trwałej, otępienie.
Ostatecznie choroba ta prowadzi do śmierci. Szacuje się, że około 1 na 85 osób będzie miała Alzheimera w przyszłości, w podeszłym wieku. Badacze wskazują, że procent populacji cierpiących na tą chorobę ma się zwiększać i jest większy wraz z rozwojem cywilizacyjnym. W mniej rozwiniętych regionach zachorowań jest nawet o połowę mniej.
Dlatego też mówi się o tej chorobie jako o chorobie cywilizacyjnej.

Rozpoznanie Alzheimera - Wikipedia

Na wczesnych etapach chorobę Alzheimera trudno rozpoznać.
Ostateczna diagnoza stawiana jest zazwyczaj, kiedy upośledzenie funkcji poznawczych dotyczy czynności dnia codziennego, chociaż chory może jeszcze żyć samodzielnie. Objawy rozwijają się z łagodnych zaburzeń poznawczych, jak zaniki pamięci, poprzez etapy zaburzeń poznawczych i innych, wykluczając możliwość samodzielnego funkcjonowania, zwłaszcza w późnych stadiach chorobyŹródło: pl.wikipedia.org/wiki/Choroba_Alzheimera

Zaburzenia mózgu w chorobie Alzheimera.

Cytat z WikipediiChoroba Alzheimera Katowice
Choroba Alzheimera charakteryzuje się utratą neuronów i synaps kory mózgu i pewnych regionów podkorowych.
Skutkuje to zanikiem w zajętych obszarach z degeneracją w płatach skroniowych i ciemieniowych, jak też w części płatów czołowych i zakrętach obręczy37.
Badania z użyciem MRI i PET udokumentowały redukcję rozmiarów specyficznych obszarów mózgu chorych na AD, gdy przechodzili oni z etapu łagodnych zaburzeń poznawczych do choroby Alzheimera, w porównaniu ze zdrowymi ludźmi w podeszłym wiekuŹródło: pl.wikipedia.org/wiki/Choroba_Alzheimera.