Choroba Alzheimera Katowice

Procent chorych na populację

Na chorobę Alzheimera zapadają głównie osoby starsze, jednak zdarza się ona również u młodszych osób.
Głównymi objawami są zaniki pamięci krótko i długo trwałej, otępienie. Ostatecznie choroba ta prowadzi do śmierci. Szacuje się, że około 1 na 85 osób będzie miała Alzheimera w przyszłości, w podeszłym wieku.

Badacze wskazują, że procent populacji cierpiących na tą chorobę ma się zwiększać i jest większy wraz z rozwojem cywilizacyjnym.

W mniej rozwiniętych regionach zachorowań jest nawet o połowę mniej.
Dlatego też mówi się o tej chorobie jako o chorobie cywilizacyjnej.

Rozpoznanie Alzheimera - Wikipedia

Choroba Alzheimera Katowice
Na wczesnych etapach chorobę Alzheimera trudno rozpoznać.

Ostateczna diagnoza stawiana jest zazwyczaj, kiedy upośledzenie funkcji poznawczych dotyczy czynności dnia codziennego, chociaż chory może jeszcze żyć samodzielnie.

Objawy rozwijają się z łagodnych zaburzeń poznawczych, jak zaniki pamięci, poprzez etapy zaburzeń poznawczych i innych, wykluczając możliwość samodzielnego funkcjonowania, zwłaszcza w późnych stadiach chorobyŹródło: pl.wikipedia.org/wiki/Choroba_Alzheimera

Zaburzenia mózgu w chorobie Alzheimera.

Cytat z Wikipedii
Choroba Alzheimera charakteryzuje się utratą neuronów i synaps kory mózgu i pewnych regionów podkorowych.
Skutkuje to zanikiem w zajętych obszarach z degeneracją w płatach skroniowych i ciemieniowych, jak też w części płatów czołowych i zakrętach obręczy37.

Badania z użyciem MRI i PET udokumentowały redukcję rozmiarów specyficznych obszarów mózgu chorych na AD, gdy przechodzili oni z etapu łagodnych zaburzeń poznawczych do choroby Alzheimera, w porównaniu ze zdrowymi ludźmi w podeszłym wiekuŹródło: pl.wikipedia.org/wiki/Choroba_Alzheimera.