statystyka do prac naukowych

Ważne aspekty statystyki

Statystyka to jedna z wielu dziedzin matematyki, która jest obecnie wykorzystywana niemal w każdej dziedzinie codziennego życia.
Warto wiedzieć, że ma ona szczególnie istotne zastosowanie na przykład w medycynie czy farmacji.
O czym pamiętać, gdy zlecamy opracowania statystyczne? Na pewno jedną z kluczowych rzeczy, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, gdy chcemy zlecić opracowanie i analizy statystyczne jest rachunek błędu. Wielu zleceniodawców zupełnie zapomina o tym niezwykle istotnym aspekcie opracowań statystycznych.
Okazuje się, że prowadzi to do wielu nieporozumień i pomyłek, które mogą rzutować na całe przedsięwzięcie.
Warto wobec tego pamiętać o rachunku błędu, gdy już zlecamy komuś wykonanie analizy statystycznej.

Wikipedia, hasło; statystyka opisowa

Statystyka opisowa ? dział statystyki zajmujący się metodami opisu danych statystycznych uzyskanych podczas badania statystycznego.

Celem stosowania metod statystyki opisowej jest podsumowanie zbioru danych i wyciągnięcie pewnych podstawowych wniosków i uogólnień na temat zbioru. Statystykę opisową stosuje się zazwyczaj jako pierwszy i podstawowy krok w analizie zebranych danych.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Statystyka_opisowa

Metody statystyczne - Wikipedia

statystyka do prac naukowych
Metody statystyczne stosuje się wszędzie tam, gdzie chodzi o poznanie prawidłowości w zakresie zjawisk masowych ? tam, gdzie bada się problemy demograficzne, ekonomiczne, socjologiczne; choć także w innych naukach.
Metoda statystyczna jest jedną z metod badań naukowych. Działania statystyczne stosuje się do opisu zjawisk masowych.
Zestawienia danych do opisu zjawisk masowych dostarczają między innymi urzędy statystyczne przez spisy powszechne. Zestawienia te mają postać tabel, z których można dowiedzieć się, w jakim procencie dane zjawisko występuje; tabel publikowanych między innymi w rocznikach statystycznych. Dzięki owym danym można ustalić zmienność zjawisk masowych, tendencji ich przekształceń w czasie.
Sporządza się w tym celu wykresy, ilustrujące krzywą rozwoju danego zjawiska czy też to, jaką część większej całości stanowi.
Część danych dostarcza badanie metodą grup reprezentatywnych: zbiera się dane nie od wszystkich, ale od odpowiednio wybranej grupy, określanej jako grupa reprezentatywna.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Statystyka
.