geodezja lubin

Budowa, drogi i działki to niektóre z domen geodety. Dlatego to dobry wybór dla tego typu usług.

Geodezja i powstawanie nowej budowli

Budowa domu, czy innej nieruchomości wymaga odpowiednich zezwoleń z urzędu.
Uzyskać je można jedynie przez odpowiednie dokumenty i mapki przygotowane przez geodetę.
Pierwsze zezwolenie, czyli na inwestycję, musimy uzyskać jeszcze rozpoczęciem czynności przygotowawczych.
Po uzyskaniu wstępnej zgody można wystąpić o pozwolenie na budowę. Tutaj również potrzebny jest geodeta, który musi przyjechać na działkę na której ma powstać nowa budowla i wykonać pomiary.

Pierwszą rzeczą jest tyczenie granicy budynku oraz przygotowanie mapki do celów projektowych na której widnieje działka z naniesionym budynkiem oraz sąsiednie tereny.

O pracach geodezyjnych

geodezja lubin
Pomiary osnów geodezyjnych, oraz pomiary podstawowych osnów grawimetrycznych i magnetycznych obejmują: pomiary i opracowania wyników tych pomiarów w zakresie astronomii geodezyjnej i obserwacji sztucznych satelitów Ziemi, zakładanie sieci, pomiary i opracowanie wyników tych pomiarów w zakresie grawimetrii geodezyjnej i pola magnetycznego Ziemi, zakładanie sieci, pomiar, wyrównanie podstawowych i szczegółowych osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych, prowadzenie geodezyjnego systemu informatycznego w zakresie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, utrzymanie w aktualności osnów geodezyjnych, grawimetrycznych 1 magnetycznych poprzez przeglądy, konserwacje i odtwarzanie punktów.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Praca_geodezyjna

Praca w terenie i w biurze

Praca w geodezji polega głównie na wykonywaniu pomiarów oraz obliczania wyników i nanoszenia ich na mapki geodezyjne.

Wszelkie pomiary geodeci wykonują skomplikowanymi urządzeniami mierzącymi odległość oraz inne ważne parametry takie jak: wysokość, kąty i punkty odniesienia.

Jest to cześć pracy typowo terenowej. W biurze natomiast geodeta przygotowuje i opracowuje wszelkie dokumenty, wykonuje obliczenia wcześniej wykonanych pomiarów oraz nanosi się zmiany na odpowiednie mapki.

Geodeci przesyłają też wykonane mapki do odpowiednich urzędów oraz inwestorów, aby praca budowlane mogły ruszyć..
Dodane: 04-10-2016 11:26

Tagi: usługi Lubin geodezja geodeta budownictwo

Widok do druku:

geodezja lubin