geodeta legnica

Obsługa geodezyjna świadczona przez zakłady takie jak są dosłownie niezbędne przy budowie nieruchomości.
Geodeci są potrzebni przy tego typu inwestycjach.

Co jeszcze oferują firmy geodezyjne?

Czym jest geoinformatyka

geodeta legnica
Geoinformatyka ? dyscyplina naukowa w obrębie nauk geograficznych zajmująca się numerycznym przetwarzaniem i analizowaniem informacji geograficznej.

Geoinformatyka różni się od geoinformacji większym udziałem zagadnień informatycznych, głównie związanych z programowaniem.

W realizacji wyżej wymienionych zadań zaangażowany jest zespół środków technicznych (komputery, sieci teleinformatyczne), prawnych (ustawy i rozporządzenia), ekonomicznych (opłacalność inwestowania w sprzęt i oprogramowanie) oraz personalnych (użytkownicy, programiści i administratorzy systemów).

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Geoinformatyka

Wikipedia krótko o miernictwie w Polsce

Termin miernictwo i związany z nim zawód mierniczego przysięgłego, jako osoby zaufania publicznego należy do polskiej tradycji i został zmieniony w latach po II wojnie światowej z powodów politycznych. Geodezja (miernictwo) obecna jest w procesach planistycznych, projektowych i budowlanych.
Architekci tworzą projekty na mapach sytuacyjno-wysokościowych wykonywanych dla potrzeb i na zlecenie konkretnego klienta (zaktualizowana mapa zasadnicza), gotowy projekt zostaje wytyczony w terenie przez geodetę, realizacja projektu jest również przez geodetę monitorowana. Kontynuacją tych prac, po zakończeniu budowy, jest inwentaryzacja powykonawcza (na którą składa się pomiar powykonawczy) wykonywana przez geodetę. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Geodezja

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe

Pomiary geodezyjne to zazwyczaj pomiary sytuacyjno- wysokościowe. Wykonuje się je przy pomocy dalmierzy optycznych lub cyfrowych, tachimetrów oraz ich nowszych odpowiedników, korzystających z technologii GPS.
Używając stałych punków odniesienia geodeta jest w stanie zmierzyć odległości i różnice wysokości w odniesieniu do tych punków. Na podstawie takich pomiarów sporządza się mapki, które służą do różnych celów administracyjnych.
Czasem takie pomiary zleca urząd miasta, powiat lub klient indywidualny, który decyduje się na inwestycję w budowę nieruchomości. Dokładne pomiary są bardzo ważne przy tworzeniu takich mapek.
Dlatego od geodetów wymaga się bardzo dużej staranności przy ich wykonywaniu..
Dodane: 07-10-2016 05:57

Tagi: usługi Legnica geodezja geodeta budownictwo nieruchomości

Widok do druku:

geodeta legnica